Behörigheter

Körkort är vad många strävar efter att få, dock krävs det en hel del kunskap för att kunna ta körkort samtidigt som det ställs krav på var och en. Här nedan besvaras vanliga men essentiella frågor samt information kring de olika behörigheterna. Kraven varierar beroende på vilken behörighet du ska ha körkort för. De väljbara behörigheterna är AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort. Man kan även ansöka om körkortstillstånd för tyngre fordon liksom tung lastbil och buss. För information angående behörigheterna C och D, vänligen klicka här.

Behörigheter:

AM – Innebär minst 15 år och ger dig rätten att köra moped klass I (EU-moped) samt moped klass II, traktor a och motorredskap klass II som har maxhastigheten 30 km/h.

A1 – Mins 16 år, ger dig rätten att köra tvåhjulig lätt MC, dock finns en del ramar man måste hålla sig inom när det gäller storlek (cm3), effekt (kW) och förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt (kW/kg). Du får även köra trehjulig mc med maximaleffekten 15 kW, allting inom AM-behörigheten och tillslut även terränghjuling och snöskoter, men då krävs att körkortet är utfärdat före den 1 januari 2000.

A2 – Åldersgränsen ligger på minst 18 år och du får köra tvåhjulig  mellanstor motorcykel och trehjulig mc, även här finns ramar som man måste hålla sig inom, däribland effekten på fordonet. A2-behörigheten ger dig rätten att köra alla fordon under (AM, A1).

 

A – Minst 24 år, det finns dock undantag. Om du är 20 år och har 2 års innehav av A2 kan du ta denna behörighet.  Det gäller även om du är 21 år och har behörighet för trehjuling mc över 15 kW. Du får då köra två- och trehjulig tung motorcykel. Alla fordon som tillhör någon behörighet under denna har du även rätt att köra.

B – Minst 18 år, genom att ha B-behörighet får du rätt till att köra personbil eller lätt lastbil med totalvikten av högst 3,5 ton samt släpvagn med 750 kg som högsta totalvikt eller en släpvagn med högre totalvikt, men då medföljer att bilen och släpets totala vikt inte tillsammans väger mer än 3,5 ton. Du har även rätten att köra terrängvagn samt alla fordon som tillhör någon behörighet under denna har du även rätt att köra.

B-behörigheten har en utökning (villkor 96), då gäller fortfarande en åldersgräns på 18 år samt att olika kombinationer av fordon där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt överstiger 3,5 ton men inte 4,25 ton.


BE – Minst 18 år, du får köra personbil eller lätt lastbil med totala vikten 3,5 ton. Släp som tillhör fordonet till denna behörighet får ej heller göra att den totala vikten överstrider 3,5 ton.